Kvalitet & miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår certifiering

Certifieringen är ett bevis på att vårt företags kvalitets och miljöarbete är i framkant, och ständigt under förbättring. Det är även ett sätt att svara på krav från kunder.

Från start till certifiering tog det ca 12 månader, och ett uppdaterat system för vårt kvalité och miljöarbete kom på plats i verkstaden.

 

Vårt certifikat: Certifikat ISO 9001 och 14001

logo-bl2

ISO 9001:2015

ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard vars syfte är att agera som stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem.

För att ett företag skall bli certifierade behöver ett antal krav uppfyllas. Exempel på krav är utvärdering av leverantörer, genomföra minst en internrevision, revidering av kundtillfredsställelse, bedriva avvikelsehantering och förbättringsverksamhet.

ISO 14001:2015

Syftet med ISO 14001 Miljöledningssystem är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

Exempel på krav som skall uppfyllas är ha en uppdaterat kemikalielista, föra statistik över utvalda miljöposter inom verksamheten, sortera avfall, rapportera in avfall till naturvårdsverket samt förbättringsåtgärder för att minska vår miljöpåverkan.