Miljö och kvalitet

Vårt ständiga förbättringsarbete med miljö och kvalitet

Affärside:

Ramax Mekaniska Verkstad skall vara ett ledande legoföretag inom skärande bearbetning i de flesta förekommande material. Vår specialitet är aluminium.

Marknaden är kunder med höga krav på kvalitet för tillverkning av prototyper och serier. Vi står för en helhetslösning från råmaterial till färdig produkt. Och vi riktar oss i huvudsak till svenska kunder.

 

Kvalitetsmål:

Ramax Mekaniska skall följa de höga kraven som våra kunder ställer på kvalitet, finish samt leveranssäkerhet. Vi arbetar även ständigt på att utveckla kompetensen inom företaget samt att utveckla och modernisera maskinparken. Genom att skapa motivation och engagemang hos personalen kan vi utvecklas och på så sätt gemensamt arbeta mot en nöjdare kund.

 

Miljömål:

Ramax Mekaniska skall följa de miljökrav som våra kunder samt myndigheter ställer på oss och arbeta för att förbättra samt utveckla miljön kring vår verksamhet. Och att utföra åtgärder omgående vid brister i miljöarbetet. Vi arbetar  även aktivt för att välja produkter för minsta miljöpåverkan och förebyggande av miljöstörningar, samt att upprätthålla en god arbetsmiljö för att säkerställa fysisk och psykisk hälsa hos personalen.

 

 

Ladda ner vår kvalité och Miljöpolicy nedan

Affärside

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy