Miljö och kvalitet

Vårt ständiga förbättringsarbete med miljö och kvalitet

Miljö- och kvalitetspolicy:

Ramax Mekaniska arbetar för att vara en ledande leverantör av komplicerade detaljer med kunden och miljön i fokus. Genom att ständigt tillföra effektivare metoder och rätt kompetens ökar vi våra kunders resultat och vårat eget värde. Vi har som mål att leverera felfria produkter och tjänster, i rätt tid och med förväntad kvalité till slutkund.

Miljömål:

Ramax Mekaniska skall följa de miljökrav som våra kunder samt myndigheter ställer på oss och arbeta för att förbättra samt utveckla miljön kring vår verksamhet. Och att utföra åtgärder omgående vid brister i miljöarbetet. Vi arbetar  även aktivt för att välja produkter för minsta miljöpåverkan och förebyggande av miljöstörningar, samt att upprätthålla en god arbetsmiljö för att säkerställa fysisk och psykisk hälsa hos personalen.

Kvalitetsmål:

Ramax Mekaniska skall följa de höga kraven som våra kunder ställer på kvalitet, finish samt leveranssäkerhet. Vi arbetar även ständigt på att utveckla kompetensen inom företaget samt att utveckla och modernisera maskinparken. Genom att skapa motivation och engagemang hos personalen kan vi utvecklas och på så sätt gemensamt arbeta mot en nöjdare kund.

Lars Torstensson, CEO