Om oss

Här kan ni läsa lite mer om AB Ramax Mekaniska Verkstad

Historik AB Ramax Mekaniska Verkstad 

Ramax startades 1974 av Ralph Maxson där av namnet. Företaget växte och 1986 byggdes vår nuvarande industrilokal i Nödinge. Lokalen byggdes till 1990 när företaget behövde mer utrymme. I årsskiftet 1998/1999 sålde Ralph företaget till 8 st av dåvarande 12 st anställda. 2004 var det bara Lars och Andrej kvar av delägarna. De började investera i nya maskiner och företaget blev utsett till Gasellföretag 2009.  Företaget växte successivt och 2013 stod en större tillbyggnad med ny kontorsdel och personalutrymmen i 2 våningar klar.  AB Ramax Mekaniska Verkstad har i dagsläget cirka 20 anställda.

Affärsidé 

Ramax skall vara ett ledande företag inom skärande bearbetning i princip alla material. Vår specialitet är aluminium. 

Vi är en legotillverkare som har som mål att hjälpa kunder med skärande bearbetning mm på alla marknader.

Kunden skall stå i centrum och målet är att på bästa möjliga sätt hjälpa kunden. Detta genom att bidra med råd och expertis i diverse frågor.

Våra värderingar 

Marknadens krav skall styra. Inställningen skall vara att inget är omöjligt.

Kunden skall alltid känna sig välkommen och att vi som företag ger en rak och ärlig kommunikation till dem.

Verksamheten skall följa lagar och förordningar. Vi strävar efter att ständigt förbättra det dagliga arbetet och öka kunskapsnivån på våra medarbetare.

Policy

AB Ramax Mekaniska ska alltid ha:

  • Ett grundkrav med nöjda kunder för god lönsamhet, vilket ger oss en god stabilitet och resurser för att utveckla företaget vidare.
  • En så liten belastning som möjligt både på extern - och intern miljö samt arbeta för en hållbar utveckling.
  • Personal som är delaktiga i såväl kvalité och utsatta mål. De ska även få möjligheterna att utvecklas genom interna och externa utbildningar.